SKUTECZNY LIDER -Strategie zarządzania i motywowania II

Pobierz programCzas trwania:
2 dni- 16 h (2 x 8 h)

STRATEGIE ZARZĄDZANIA I MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW-

rozszerzone szkolenie menedżerskieTerminy szkolenia


 • 19-20 marca 2018 Poznań

 

Autorski program trenera, zatem drugiego takiego szkolenia nie znajdziesz na rynku. Gwarantujemy, że na tym szkoleniu menedżerskim jeszcze Ciebie nie było, nawet jeśli brałeś udział w szkoleniach o podobnie brzmiącym temacie.

 Sprawdź program innego szkolenia dla kadry kierowniczej pt. "Nowoczesne strategie zarzadzania zespołem"  TUTAJ

 • 08-09/02/2018 Poznań
 • 12-13/02/2018 Kraków
 • 15-16/03/ 2018 Katowice
 • 09-10/ 04/ 2018 Warszawa
 • 17-18/05/2018 Poznań

 

 


 

CENA SZKOLENIA:
1750 zł brutto  / os (zw. Z VAT)    


Cena szkolenia zawiera:

 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • obiad + przerwy kawowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem podczas trwania szkolenia (30 min- 1 godz.)
 • spora dawka wiedzy

Korzyści dla uczestników i firmy:

 • umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu bycia liderem zespołu, którym zarządzają, w kontekście motywacji zespołu i pracownika oraz zadań zespołowych,

 • nauczenie się sposobów doboru strategii motywacji do człowieka, zadania i funkcji,

 • nabycie umiejętności motywowania pozafinansowego, dostosowanego do modelu osobowościowego pracownika,

 • poznanie najważniejszych polskich osiągnięć w zakresie Motywacji 3.0,

 • poznanie metod rozwijania umiejętności i określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,

 • nabycie umiejętności współpracy z pracownikiem w budowaniu jego efektywności zadaniowej oraz zaangażowania w realizację celów zespołowych i indywidualnych,

 • wzmocnienie swojej skuteczność w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom – informacja zwrotna i jej funkcja motywacyjna,

 • pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,

 • poznanie sposobów egzekwowania wykonania zadań,

 • nabycie umiejętności efektywnego delegowania zadań,

 • nabycie umiejętności wyrażania pochwały i konstruktywnej krytyki,

 • poznanie nowoczesnych technik moderowania pracy zespołowej.Uczestnicy:


Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej zarządzającej grupą pracowników, którym zależy na podnoszeniu efektywności działania poprzez motywowanie i podnoszenie zaangażowania i samooceny pracowników, a przez to pielęgnowanie dobrej atmosfery pracy i pokazywanie mocnych stron członków zespołu; do wszystkich osób chcących zwiększyć swoje kompetencje w zakresie skutecznego motywowania i zarządzania zespołem.

 Metodologia prowadzenia szkoleń:

 Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe:

- symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe,

- dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

!Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.  Gwarancje SOLBERG:

 • gwarancja małej grupy, tak by skupić się maksymalnie na każdym uczestniku

 • gwarancja warsztatowej formy szkolenia, tak by zwiększyć efektywność szkolenia

 • gwarancja indywidualnego podejścia do każdego uczestnika- powiedz nam o swoich oczekiwaniach a dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb

 PROGRAM:

Obszerny szczegółowy program merytoryczny:

1.       Kompetencje osobowościowe menedżera / lidera

•        Co powinno wyróżniać menedżera / lidera spośród innych osób?

•        Identyfikacja naturalnego stylu zarządzania – model X, Y

•        Pozytywy i negatywy indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie indywidualnych zdolności menedżerskich / przywódczych

•        Umiejętność kierowania sobą

•        Decyzja: menedżer czy lider – czyli kogo potrzebuje mój zespół?

•        Rola lidera jako członka zespołu

•        Autorytet lidera – źródła władzy lidera

•        Zadania lidera w zespole – rozwój partnerstwa i współpracy

•        Budowanie zaufania lidera w zespole – jakie dokładnie zachowania budują zaufanie pracowników a jakie je niszczą?2.       Kim są moi pracownicy?

•        Czego potrzeba żeby skutecznie motywować pracownika?

•        Różnice: komunikacja, współpraca w zespole, podejmowanie decyzji – modele DISC i Thomas International

•        Ćwiczenia praktyczne na modelu TI lub DISC


3.       Inspiracje do lepszego motywowania i zarządzania

•        Motywacje zakorzenione w biologii ludzkiego mózgu

•        Zrozumienie ludzkiej natury podstawą skutecznej motywacji,

•        Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga – czynniki higieniczne a czynniki motywujące – różnice i powiązania, motywacja i demotywacja – odniesienia praktyczne do działania polskich przedsiębiorstw w II dekadzie XXI wieku

•        Współczesne wyzwania motywacyjne - motywacja 2.0 - MOTYWACJA 3.0,

•        Co może uczynić z nas liderów?

•        Model przywództwa wg Instytutu Gallupa – prezentacja badań nad efektywnością liderów we współczesnych organizacjach biznesowych

4.       Zadanie, jako cel działania zespołu 

•        Czym się różnią cele osobiste od celów zespołu?

•        Metoda SMART

•        Golden Circle – Simon Sinek – jak komunikować cele

•        Cele strategiczne i operacyjne

•        Zadania jako motywator dla pracownika – jak określić zadanie

Ćwiczenie wyznaczania celów pracownikom z modelem SMART oraz GC5.       Różnice między tym, co psychologia wie a tym, co robi biznes

•        Dan Pink i zadziwiająca teoria motywacji

•        Co motywuje i co demotywuje moich pracowników?

•        Dwa miasta – czyli o podejściu ludzi do zadań

•        Kto zabrał mój ser? – rzecz o motywacji w zmianie6.       Nowoczesne techniki pracy zespołowej wzmacniające motywację

•        Atlassian (fedex day’s) – case study

•        Metaplan na warsztat

•        Jak pracują w Google? – case study

•        Jak powstały: Gmail, Orkut, Google News?

•        Środowisko zorientowane na wynik – czyli technologia ROWE

•        Przykład Microsoft Encarta

•        Burza mózgów

•        Śnieżna kula

•        Drzewo decyzyjne

•        Metaplan

•        ROWE i autonomia

•        Fedex day

7.       Podstawowe zasady motywowania zespołu i pracownika

•        7 sekretów motywacji

•        Dopasowanie do modelu motywacji pracownika

•        Technika SOG

•        Delegowanie zadań

•        Bądź liderem na 16 sposobów

•        Wytłumacz ludziom Prawo Parkinsona

•        Odpowiedzialność za wynik

•        Motywujący feedaback

•        Docenianie

•        Praca w kluczowych projektach

•        Wykorzystanie narzędzi coachingowych w motywowaniu.

•        Pokolenie X i Y

•        Nowy pracownik vs. „stary” pracownik.

•        Jeżeli chcesz poznać charakter człowieka, daj mu władzę.

8.       Umiejętność delegowania zadań

•        Pierwszy grzech menedżerów

•        Delegowanie jako narzędzie motywowania

•        Warunki skutecznego delegowania zadań

•        7 stopni delegowania zadań

•        Przeszkody w skutecznym delegowaniu

•        Diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień

•        Praktyczne wskazówki delegowania zadań pracownikom

9.       Jak zarządzać efektywnością pracownika?

•        Jednominutowy manager Blancharda

•        Jak budować odpowiedzialność pracownika za wynik?

•        Jak precyzyjnie opisać oczekiwany rezultat?

•        Skuteczność, efektywność, jakość, produktywność, terminowość – ważne wskaźniki

•        Ustalanie celów pracy

•        Jak zlecać zadania i jak efektywnie egzekwować wykonywanie poleceń?

•        Jak docenić (pochwalić) pracownika? – praca z modelem

•        Jak udzielić konstruktywnej krytyki? – praca z modelem

•        Kontrola realizacji zadań

•        Rozliczanie z realizacji zadań

•        Badanie przyczyn niepowodzeń

Ćwiczenie konstruktywnej pochwały i konstruktywnej krytyki, opartych na faktach lub opiniach10.   Jak efektywnie pracować z zespołem?

•        Przekazywanie celów i efektywna organizacja pracy zespołu

•        Różnica między grupą a zespołem

•        Cechy efektywnego zespołu

•        Role zespołowe a motywacja

•        Odpowiedzialność w zespole

•        Co zagraża zespołowi w osiąganiu celów?

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

* pola wymagane


Pobierz programy szkoleń otwartych

Prev Next
Telefoniczne umawianie spotkań

Telefoniczne umawianie spotkań

TELEFONICZNE UMAWIANIE SPOTKAŃ- COLD CALLING 21/02/2018 Warszawa17/04/2018 Katowice     Przekazanie narzędzi pozwalających: Skutecznie umawiać spotkania z Klientem Podnieść efektywność kontaktów telefonicznych, Prowadzić rozmowy...

Czytaj dalej
Nowoczesne strategie sprzedaży

Nowoczesne strategie sprzedaży

Warsztaty szkoleniowe rozwijające kreatywne myślenie w sprzedaży, oparte na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań wpływających na zwiększenie efektywności handlowca....

Czytaj dalej
Standardy profesjonalnej obsługi klienta

Standardy profesjonalnej obsługi kl…

Terminy najbliższych szkoleń: 22/02/2018 Kraków   26/02/2018 Katowice  nabór zamknięty 16/05/2018 Warszawa     Szukasz innej lokalicacji lub terminu? Napisz do nas biuro@solberg-szkolenia.pl. Z...

Czytaj dalej
Nowoczesne strategie zarządzania zespołem

Nowoczesne strategie zarządzania ze…

Warsztaty szkoleniowe rozwijające kreatywne myślenie w zarządzaniu zespołem, oparte na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań wpływających na zwiększenie efektywności...

Czytaj dalej
SKUTECZNY LIDER -Strategie zarządzania i motywowania II

SKUTECZNY LIDER -Strategie zarządza…

    SKUTECZNE ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW- rozszerzone szkolenie menedżerskie     Terminy szkolenia 19-20 marca 2018 Poznań   Autorski program trenera, zatem drugiego takiego szkolenia...

Czytaj dalej
Proaktywna sprzedaż telefoniczna produktów i usług

Proaktywna sprzedaż telefoniczna pr…

Warsztaty szkoleniowe rozwijające kreatywne myślenie w sprzedaży przez telefon, oparte na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań wpływających na zwiększenie...

Czytaj dalej
Profesjonalne negocjacje handlowe

Profesjonalne negocjacje handlowe

INTENSYWNE WARSZTATY NEGOCJACYJNE- Jak podnieść efektywność negocjacji handlowych z naszymi Klientami     26-27/03/2018 Kraków   Szkolenie to pozwoli na zapoznanie...

Czytaj dalej

Zapytaj o szkolenia dla Twojej firmy:

Grupa Szkoleniowa SOLBERG

tel:   +48 (33) 300 31 45

tel:   +48 (22) 390 52 45
e-mail: biuro[@]solberg-szkolenia.pl

SOLBERG - Grupa Szkoleniowa © 2018  |  Projekt i wykonanie: Webpiksel.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Polityka plików cookies...